Bezpečnost na školách

L

Bezpečnost na školách

Vážení rodiče, prarodiče a příbuzní žákyň a žáků znojemských školek a škol,

rádi bychom zlepšili komunikaci našeho úřadu a zvýšili Vaši informovanost v případě mimořádných a krizových událostí. Za tímto účelem chceme využít náš rychlý komunikační systém MUNIPOLIS, který umožňuje okamžité rozeslání SMS vybraným adresátům.

Pokud nastane jakákoli nepředvídaná či krizová situace ve školce či škole, kterou navštěvují Vaše děti, považujeme za důležité Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. V některých případech je pro pedagogy obtížné zajistit informovanost rodičů vlastními silami.

Chceme Vás proto požádat o registraci do našeho systému. Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře, který se Vám otevře po kliknutí na tento odkaz: https://www.munipolis.cz/app/anketa/wNM1C4eu

Tento způsob informování je určený především rodičům, prarodičům a příbuzným dětí navštěvujících znojemské mateřské a základní školy.

Po registraci bude Vaše telefonní číslo uloženo v interní databázi systému MUNIPOLIS a v případě mimořádné či krizové události ve školce nebo škole, kterou navštěvují Vaše děti, budete prostřednictvím SMS informováni o jejím charakteru, aktuálním dění či doporučeném postupu.

Tato služba je pro Vás bezplatná a jejím účelem je rychlé poskytnutí informací v případě mimořádné či krizové události, která vznikla ve školském zařízení na území města Znojma a jeho příměstských částí a kde bylo město s ohledem na povahu události přizváno k jejímu řešení. Předávané informace budou informativního rázu, nepůjde o vyčerpávající informace. Primárně chceme, abyste byli v obraze a měli přehled o případném dění. Doporučujeme proto v případě takových událostí také sledovat web města i příslušného školského zařízení, kde budou zveřejňovány podrobné informace. Pracovníci příslušné školy či školky jsou proškoleni, mají stanovené postupy a v případě nastalé události Vás budou kontaktovat.

K zavedení tohoto systému komunikace a předávání informací jsme se rozhodli přistoupit z preventivních důvodů. Mimo jiné vycházíme ze zkušenosti s nedávným incidentem, kdy neznámý pachatel zaslal oznámení o uložení výbušniny na blíže nespecifikované znojemské škole. Tento poplach se naštěstí ukázal jako falešný a situaci se nám ve spolupráci se školami, policií a vámi rodiči podařilo zvládnout bez větších zádrhelů, přesto chceme posílit systém informování. Opatrnosti není nikdy dost.

 

Děkujeme za spolupráci.