Školné 3/2021 a 4/2021

INFORMACE PRO RODIČE

Školné za měsíc 3/2021 a 4/2021 se hradit nebude.