Distanční výuka ,,Kdopak žije u vody“

12.4. – 16.4.2021

V tomto podtématu děti seznámíme s vodstvem (životem v sladkovodních nádržích a životem v slaných vodách), se zvířátky, kteří ve vodě a kolem ní žijí, co se nachází okolo vodních ploch…

  • Slaná x sladká voda….
  • Cesta od pramínku do oceánu… (Nejdříve pramen, potok, říčka, řeka, moře, oceán).
  • Práce s obrázky – s žabkami si zopakujeme počítání, geometrické tvary, určení větší x menší x nejmenší
  • Při aktivitách si vyzkoušíme labyrint (najít správnou cestu)
  • Podle obrázku dozvíme, jak se rodí žabička (cyklus života žáby)
  • O moři se dozvíme, kdo v něm žije, na barevnosti rybiček a dalších vodních tvorů si zopakujeme barvy, spojíme s obrázkem správný stín, zopakujeme si také rytmizaci slov (vytleskávání)
  • Můžete si zopakovat nějaké říkanky popř. písničky…

Veškerou inspiraci pro aktivity s dětmi čerpejte na portále Krokotak, Pinterest či Facebook.

Veškeré přílohy k podtématu naleznete na uzavřené Fb skupince pro rodiče dětí MŠ 116.

DISATNČNÍ VÝUKA = platí pro předškolní děti, co nenastoupily do MŠ. Platí pro ně nadále i práce se sešitem s pracovními úkoly.