Informace o školce

ZAMĚSTNANCI

Všechny pedagogické pracovnice splňují požadovanou kvalifikaci, stále se dále sebevzdělávají a maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí.

MŠ PŘÍMĚTICE 279

Helena Stehlíková ředitelka  
  třída Motýlci
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
    doplněno – Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
    Pedagog,centrum Křížová 22, Brno 
    logopedický asistent
Anna Bobková učitelka  
  třída Sluníčka
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
    Specializační studium speciální pedagogiky na Palackého univerzitě v Olomouci
  nadstandard logopedická prevence
    výtvarné akce
    školička 
    Interaktivní tabule
Sylva Doležalová učitelka  
  třída Berušky
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
  nadstandard logopedická prevence
    školička 
    Interaktivní tabule
Pavlína  Hudcová učitelka  
  třída Sluníčka
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
  nadstandard Interaktivní tabule
    EKO akce
    školička 
Alena Svobodová učitelka  
  třída Koťata
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
   nadstandard logopedická prevence
    školička 
Ivana Vrbková učitelka  
  třída Berušky
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
    Specializační studium speciální pedagogiky na Palackého univerzitě v Olomouci
  nadstandard logopedická prevence
     školička 
    Interaktivní tabule
Bc. Petra Slabá vedoucí učitelka  
  třída Motýlci
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
    Ped. MU Brno
  nadstandard školička
    Interaktivní tabule
    logopedický asistent
Ivana Mrňová učitelka  
  třída Motýlci
  nadstandard školička
Iveta Duráková
asistent pedagoga  
  třída Motýlci
MŠ PŘÍMĚTICE 116
 
Jana Smrčková
učitelka  
  třída Koťata
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
  nadstandard logopedická prevence
    školička 
    Interaktivní tabule
 Petra Vetchá učitelka  MD
  třída Včeličky
  vzdělání  Střední pedagogická škola Znojmo
  nadstandard školička
    Interaktivní tabule
    logopedický asistent 
 Hana Vyskočilová učitelka Včeličky
  třída  
  vzdělání Střední pedagogická škola Znojmo
   nadstandard  Interaktivní tabule
    školička
    výtvarné akce 
Kateřina Gálik učitelka  
  třída Zajíci
  vzdělání  Střední pedagogická škola Znojmo 
školička 
 
  nadstandard školička 
    Interaktivní tabule
Soňa Ludvíková                 učitelka   
  třída Včeličky
  vzdělání Střední pedagogická škola  Znojmo                       
  nadstandard  školička
    Interaktivní tabule
PROVOZNÍ PERSONÁL
     
Provozní personál zabezpečuje plynulý chod školy po provozní stránce, všechny prostory udržuje v náležité čistotě a v souladu s požadovanou legislativou na provoz škol a školských zařízení.

MŠ PŘÍMĚTICE 279

 Marie Čermáková ekonomka
PŘÍMĚTICE 279  
Vladimíra Jeníková vedoucí kuchařka
Bc. Radka Švejdová
vedoucí školní jídelny
Dana Svačinová školnice
Leona Veselá uklízečka, pomocná kuchařka 
PŘÍMĚTICE 116  
Věra Bojajová školnice
Eva Šrámková kuchařka