Historie školky

MŠ PŘÍMĚTICE ZAPOJENA OD ROKU 2017 DO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU!

PROJEKT- MŠ Přímětice.docx

VE ŠKOLCE SE RÁDI MÁME, SPOLU TU ČAS PROŽÍVÁME“

19024432_1832083553474123_1797922824_o.jpg

                  MŠ PŘÍMĚTICE 279 je v provozu od roku 1979. Byla postavena brigádně ve staré zástavbě Přímětic v ulici za tržnicí. Původně měla budova dvě třídy a byt pro školníka. Pro velký počet dětí prošla škola rekonstrukcí a nyní má tři třídy s kapacitou 80 dětí.

      Od roku 2002 je ředitelkou MŠ Helena Stehlíková. V roce 2003 přešla MŠ do právní subjektivity a došlo ke sloučení obou přímětických MŠ.

         V budově byla provedena rekonstrukce kotelny, topných těles, vzduchotechniky, vodoinstalace, osvětlení, oken a vchodových dveří. Jsou vybudovány dvě nové kanceláře, kuchyňka a denní místnost pro zaměstnance . V blízké době je  naplánována oprava střechy.

          Ve všech třídách je nový nábytek a dětské koutky rozmístěny tak, aby vyhovovaly potřebám dětí, jejich hrám a zájmům.

         Všechna oddělení školy jsou spojena chodbou, která je vyzdobena fotografiemi z akcí pořádaných MŠ.

         MŠ má vlastní kuchyň s kapacitou 90 strávníků. Prostory kuchyně také prošly rekonstrukcí a vyhovují současným hygienickým normám. 

19047916_1832040336811778_917379317_n.jpg
19021337_1832040340145111_1681902173_n.jpg

         Kolem celé budovy je prostorná zahrada se vzrostlými stromy poskytujícími v létě stín. Děti zde mohou využívat dvě krytá pískoviště, dřevěné průlezky, ale i nové, jako např. „housenka“, „autičko“ nebo klouzačky. Zahrada je využívána celoročně. Nabízí nepřeberné množství podnětů k hraní a pozorování přírody.   

                  MŠ PŘÍMĚTICE 116 se nachází u kostela, v budově bývalé základní školy pro 1. stupeň školní docházky. V roce 1992 byla  zrekonstruována pro potřeby MŠ. Budova je patrová s kapacitou 50 dětí, má dvě třídy, tělocvičnu, kuchyň a jídelnu.

3.jpg

              Od  roku 2003 je součástí MŠ Přímětice 279 jako odloučené pracoviště. Budova je postupně rekonstruována. Byla provedena venkovní a vnitřní izolace, nové osvětlení, výměna topných těles, oprava dvorku a renovace sociálního zařízení v přízemí. Kuchyň prošla také rekonstrukcí a je vybavena dle hygienických norem. Nadále proběhla výměna oken, rekonstrukce venkovní omítky a nové sociální zařízení v 1. patře. Školka je vybavena novým nábytkem tak, aby vyhovovala potřebám a zájmům dětí.

         K pobytu venku děti využívají dvorek u školy nebo farní zahradu. Obojí je vybaveno pískovištěm a rozmanitými průlezkami.

         Na obou školách všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.