Předškoláci

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • 4 souvislé hodiny denně
 • začátek povinné doby vzdělávání je stanoven od 8:30 hodin a ukončení ve 12:30 hodin

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání :

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

Pro letošní školní rok 2023/24 budou předškoláčci celý rok pracovat s těmito pracovními sešity.

 

V souladu s RVP PV

 • Tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
 • Barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci
 • Básnička ke každému cvičení
 • Připravuje děti na psaní
 • Procvičuje správnou koordinaci zraku s pohybem ruky a jemnou motoriku, prostorovou orientaci a koncentraci pozornosti
 • Napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy

V souladu s RVP PV

 • Tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
 • Barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci
 • Básnička ke každému cvičení
 • Rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí
 • Napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy

V souladu s RVP PV

 • Tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
 • Barevnost sešitu podporuje chuť dětí k práci
 • Básnička ke každému cvičení
 • Rozvíjí postřeh a zlepšuje pozornost dětí
 • Rozšiřuje a procvičuje znalosti z oblasti všeobecného rozhledu
 • Napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy