Rodičovské sdružení

V roce 2023 byla Městem Znojmem poskytnuta Rodičovskému sdružení dotace ve výši 15 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s volnočasovými aktivitami dětí v MŠ

 

Dne 10.2.2006 bylo na Valné hromadě založeno Rodičovské sdružení při mateřské škole Přímětice 279, IČO 270 26 761

         Byly projednány a schváleny stanovy sdružení, zvolen výbor a projednána práva a povinnosti členů výboru sdružení.

 

Valná hromada zvolila členy výboru v následujícím složení:

předseda – p. Halásková

pokladník –  p. Šimášková

místopředseda – p. Seitlová

Cíl činnosti sdružení:

 Spolupráce mezi MŠ a RS se bude rozvíjet v  těchto oblastech:

– podílet se na rozvíjení koncepce MŠ
– účastnit se programu dle zájmu rodičů
– podporovat rozvoj zdravého životního stylu
– pomáhat při zabezpečení MŠ v oblasti materiální i hospodářské
– rozvíjet zájmovou činnost dětí i rodičů na MŠ

Práva a povinnosti členů:

Člen má právo zejména:

– podílet se na činnosti sdružení
– volit do orgánu sdružení
– být volen do orgánu sdružení
– obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

 Člen má povinnost:

– dodržovat stanovy
– podílet se na činnosti sdružení
– platit členské příspěvky

Na rodičovském sdružení, které se konalo ve středu 7. 9. 2022, byl všemi přítomnými rodiči odhlasován příspěvek na 1. i. 2. pololetí školního roku 2022/2023 ve výši 700 Kč za dítě/pololetí.