Rodičovské sdružení

V roce 2020 byla Městem Znojmem poskytnuta Rodičovskému sdružení dotace ve výši 20 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s volnočasovými aktivitami dětí v MŠ.

Dne 10.2.2006 bylo na Valné hromadě založeno Rodičovské sdružení při mateřské škole Přímětice 279, IČO 270 26 761

         Byly projednány a schváleny stanovy sdružení, zvolen výbor a projednána práva a povinnosti členů výboru sdružení.

 

Valná hromada zvolila členy výboru v následujícím složení:

předseda – p. Halásková

pokladní –  p. Šimášková

jednatel – 

jednatel – p. Seitlová

 

 

Cíl činnosti sdružení:

 Spolupráce mezi MŠ a RS se bude rozvíjet v  těchto oblastech:

– podílet se na rozvíjení koncepce MŠ
– účastnit se programu dle zájmu rodičů
– podporovat rozvoj zdravého životního stylu
– pomáhat při zabezpečení MŠ v oblasti materiální i hospodářské
– rozvíjet zájmovou činnost dětí i rodičů na MŠ

 

Práva a povinnosti členů:

 
Člen má právo zejména:

 

– podílet se na činnosti sdružení
– volit do orgánu sdružení
– být volen do orgánu sdružení
– obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

 

 Člen má povinnost:

 

– dodržovat stanovy
– podílet se na činnosti sdružení
– platit členské příspěvky

 

Na rodičovském sdružení pro školní rok 2020/2021  byla zúčastněnými rodiči schválena výše rodičovského příspěvku na I. i II. pololetí 600,- Kč na dítě.