Zaměstnanci

Všechny pedagogické pracovnice splňují požadovanou kvalifikaci, stále se dále sebevzdělávají a maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí.

MŠ 279

Helena Stehlíková

ředitelka

 
 

třída

Motýlci

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

  

doplněno – Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení

  

logopedický asistent

  

Pedagog,centrum Křížová 22, Brno

Anna Bobková

učitelka

 
 

třída

Sluníčka

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

  

Specializační studium speciální pedagogiky na Palackého univerzitě v Olomouci

 

nadstandard

logopedická prevence

  

výtvarné akce

  

školička

Sylva Doležalová

učitelka

 
 

třída

Berušky

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 

nadstandard

logopedická prevence

  

školička

  

Interaktivní tabule

Pavlína  Hudcová

učitelka

 
 

třída

Sluníčka

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 

nadstandard

Interaktivní tabule

  

školička

  

EKO akce

Alena Svobodová

učitelka

 

 

třída

 Koťata
 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 

 nadstandard

logopedická prevence

školička

Ivana Vrbková

učitelka

 
 

třída

Berušky

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

  

Specializační studium speciální pedagogiky na Palackého univerzitě v Olomouci

 

nadstandard

logopedická prevence

  

 školička

  

interaktivní tabule

Bc. Petra Slabá

vedoucí učitelka

 doplněno – Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
 

třída

Motýlci

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

  

Ped. MU Brno

 

nadstandard

školička

  

logopedický asistent

  

interaktivní tabule

Ivana Mrňová

učitelka

 
 

třída

Motýlci

Iveta Duráková

asistent pedagoga

Motýlci

MŠ 116

Jana Smrčková

učitelka

 
 

třída

Koťata

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 

nadstandard

logopedická prevence

  

školička

  

Interaktivní tabule

 Petra Vetchá

učitelka

 MD
 

třída

Včeličky

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo 

 

nadstandard

školička

  

interaktivní tabule

  

logopedický asistent

 Hana Vyskočilová

učitelka

 

 

třída

 Včeličky
 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 

 nadstandard

 interaktivní tabule

  

školička

Kateřina Gálik

učitelka

 
 

třída

Zajíčci

 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 
 

nadstandard

školička

 
  

interaktivní tabule

 

Soňa Ludvíková

učitelka

  
 

třída

Včeličky

 
 

vzdělání

Střední pedagogická škola Znojmo

 
 

nadstandard

školička

 
  

interaktivní tabule

 

Provozní personál

Provozní personál zabezpečuje plynulý chod školy po provozní stránce, všechny prostory udržuje v náležité čistotě a v souladu s požadovanou legislativou na provoz škol a školských zařízení.

MŠ 279

Marie Čermáková

ekonomka

Vladimíra Jeníková

vedoucí kuchařka

Bc. Radka Švejdová

vedoucí školní jídelny

Dana Svačinová

školnice

Leona Veselá

uklízečka, pomocná kuchařka

MŠ 116

Věra Bojajová

školnice

Eva Šrámková

kuchařka