Distanční výuka ,,Zvířátka z lesa a strání“

15.3. – 19.3. 2021

 • připomenout si s dětmi základní rysy pro jarní období
 • seznámit děti s jednotlivými zvířátky, která žijí na louce x v lese x na stráni
 • rozdíl domácích zvířátek vs. divokých zvířat (zvěře)
 • zvířecí úkryty a skrýše – kde žijí
 • zvířecí rodiny a mláďátka
 • kdo se o zvířátka v lese stará ?
 • jak se mají lidé chovat v lese ?
 • jsou pro nás něčím divoká zvířata užitečná a v čem? Hrozí nám od nich i nějaké nebezpečí?
 • zopakování rytmizace slov (vytleskávání, např. veverka … ve-ver-ka)
 • určování velikostí (větší x menší x nejmenší), co do řady nepatří, stíny (určení, co k sobě patří)
 • zopakování si počítání se zvířátky
 • prohlížení encyklopedií zvířat

PLNĚNÍ ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLÁKY: vybírat pracovní listy z části – podtématu ,,Zvířátka z lesa a strání“

Nabídka pracovních listů, básní x písní, výtvarných činností, dalších aktivit + vzdělávacích videí naleznete na soukromých stránkách jednotlivých tříd MŠ Prokopa Diviše 116.

Další úkoly a inspiraci naleznete na portálu Google, Pinterest a Krokotak.