EKO edukační program pro předškoláčky

V úterý 21. 6. 2022 navštívily děti ze ZŠ Prokopa Diviše naši mateřskou školu. Připravily si pod vedením p. uč. Lengálové ekologický edukační program pro předškolní děti. Zopakovali si, jak správně třídit odpady. Procvičily si jemnou motoriku při přebírání luštěnin pinzetou nebo třídily barevná víčka do popelnic. Tímto děkujeme p. uč. Lengálové za návštěvu a budeme se těšit na další spolupráci.