Kompletní uzavření pracoviště MŠ Prokopa Diviše 116

 

Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 9.2.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle
čl. I. písm. a).
Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) Chytré karantény, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická SMS. Pro osoby, kterým je nařízena karanténa, je zde odkaz na sebetrasující formulář.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt

Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 9.2.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle
čl. I. písm. a).
Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) Chytré karantény, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická SMS. Pro osoby, kterým je nařízena karanténa, je zde odkaz na sebetrasující formulář.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt.

VYDÁVÁNÍ OČR PO TELEFONICKÉ NEBO E-MAILOVÉ DOMLUVĚ S ŘED. ŠKOLY. email – reditelna@msprimetice.cz tel. 739 389 041