Vyšetření školní zralosti

Vážení rodiče, s ohledem na mimořádné opatření MZ čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN není aktuálně možné provádět diagnostiku školní připravenosti pracovnicemi PPP v místě MŠ, kterou děti navštěvují, a to aktuálně v období od 1. 3. 2021 do 28. 3. 2021. Jakmile to bude možné (dle vývoje mimořádné situace v ČR), budeme vás kontaktovat a dohodneme termíny nové.

Aby následná setkání byla alespoň trochu pružnější, dovolujeme si požádat o další součinnost – prosíme o předání přílohou zaslaného dokumentu „Anamnestický dotazník“ rodičům, který vyplní a my si ho od rodičů či od Vás vybereme v den setkání v MŠ.

Ti rodiče, kteří navštíví PPP Znojmo po telefonické domluvě sami, vyplněný dotazník si vezmou s sebou.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a vstřícnost.

Mgr. Petra Špačková, ředitelka PPP Znojmo

Adamnestický dotazník předškoláci